การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : กระทรวงแรงงาน ปั้นแรงงานคุณภาพระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้รับเปิดประเทศ

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

กระทรวงแรงงาน ปั้นแรงงานคุณภาพระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้รับเปิดประเทศ

ช่อง TNN (16.01) 26 เมษายน 2565