การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : หลักสูตร การเลี้ยงปลาในกระชังและการขายสินค้าออนไลน์

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

 

ต่อยอด เพิ่มทักษะ สร้างอาชีพ เสริมรายได้

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร การเลี้ยงปลาในกระชังและการขายสินค้าออนไลน์

เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้สนใจ