การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : พัดพา พาดู EP10 Smart Farmer เกษตรอัจฉริยะ เริ่มวันนี้เพื่อวันหน้า

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

พัดพา พาดู EP10 : Smart Farmer เกษตรอัจฉริยะ เริ่มวันนี้เพื่อวันหน้า

เพื่อตอบสนองนโยบาลทางรัฐบาล ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิต คุณภาพการทำงาน สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรอันเป็นกลุ่มกำลังเเรงงานที่สำคัญของชาติ กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน จึงได้จัดโครงการอบรมพัฒนาเเรงงานโดยการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยี IoT เข้ามาช่วยในการทำงานด้านการเกษตร ซึ่งนับว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะสามารถลดทั้งต้นทุนด้านกำลังคน เวลา ค่าใช้จ่ายต่างๆ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิตได้อีกด้วย ผลจากการขับเคลื่อนโครงการนี้ จะเป็นเช่นไร EP นี้ จะพาทุกท่านไปฟังความเห็นจากทั้งจากผู้อบรมเเละผู้เข้ารับการอบรม