การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

"พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

จัดทำโดย สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

----------------------------------------

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2565