การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักสูตรการติดตั้ง เครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติ

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ดำเนินการจัดฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักสูตรการติดตั้ง เครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติ จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร ม. 2 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี