การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : เกษตรกร Smart Farmer 2022 โดยกระทรวงแรงงาน

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมผลงานเกษตรกร Smart Farmer

จากโครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการ 1 หลักสูตร โดยกระทรวงแรงงาน

เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ทำเนียบรัฐบาล