การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : ฝึกอบรมผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ 2 (Drone) เพื่อการเกษตร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

รายละเอียดวีดีทัศน์ :