การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานผู้สูงอายุฯ หลักสูตรการประกอบอาหาร (30ชม.) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

รายละเอียดวีดีทัศน์ :