การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานผู้สูงอายุฯ หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

รายละเอียดวีดีทัศน์ :