การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : นายกรัฐมนตรี เยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่ เพิ่มผลิตภาพ สร้างอาชีพ รองรับธุรกิจท่องเที่ยวอันดามัน