การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ขออนุมัติแผนพัฒนาฝีมือแรงงานรายเดือน รายไตรมาส ตามแบบ น.ผ. ๓.๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน.pdf 31
2 ขออนุมัติแผนพัฒนาฝีมือแรงงานรายเดือน รายไตรมาส ตามแบบ น.ผ. ๓.๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖.pdf 147
3 ขอส่งแผนพัฒนาฝีมือแรงงานรายจังหวัด ตามแบบ ผน. 3.2 ประจำปีงบประมาณ 2565_16112564093759_.pdf 139
4 ขอส่งแผนพัฒนาฝีมือแรงงานรายจังหวัด ตามแบบ ผน. 3.2 ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf 122
5 ข้อกำหนดทางเทคนิค สาขาแต่งผม ปรับปรุง 29.07.65 (รอบชิงชนะเลิศ).pdf 150
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขัน29th.pdf 241
7 ยืนยันรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุม.pdf 146
8 กำหนดการแข่งขัน สาขาจัดดอกไม้ ปรับปรุง 23.07.65.pdf 153
9 ข้อกำหนดทางเทคนิค สาขาจัดดอกไม้ (รอบชิงชนะเลิศ) ปรับปรุง 23.07.65.pdf 170
10 ข้อกำหนดการแข่งขัน สาขาจัดดอกไม้.rar 256
11 ข้อกำหนดการแข่งขัน สาขาแต่งผม.rar 197
12 ข้อกำหนดการแข่งขัน สาขาประกอบอาหาร.rar 382