การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ข้อกำหนดทางเทคนิค สาขาแต่งผม ปรับปรุง 29.07.65 (รอบชิงชนะเลิศ).pdf 29
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขัน29th.pdf 43
3 ยืนยันรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุม.pdf 27
4 กำหนดการแข่งขัน สาขาจัดดอกไม้ ปรับปรุง 23.07.65.pdf 40
5 ข้อกำหนดทางเทคนิค สาขาจัดดอกไม้ (รอบชิงชนะเลิศ) ปรับปรุง 23.07.65.pdf 39
6 ข้อกำหนดการแข่งขัน สาขาจัดดอกไม้.rar 125
7 ข้อกำหนดการแข่งขัน สาขาแต่งผม.rar 77
8 ข้อกำหนดการแข่งขัน สาขาประกอบอาหาร.rar 250
9 ข้อกำหนดการแข่งขัน สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม.rar 162
10 การสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต.pdf 45
11 ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส2565.pdf 129
12 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงานของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕.pdf 163