การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ขออนุมัติแผนพัฒนาฝีมือแรงงานรายเดือน รายไตรมาส ตามแบบ น.ผ. ๓.๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖.pdf 38
2 ขอส่งแผนพัฒนาฝีมือแรงงานรายจังหวัด ตามแบบ ผน. 3.2 ประจำปีงบประมาณ 2565_16112564093759_.pdf 45
3 ขอส่งแผนพัฒนาฝีมือแรงงานรายจังหวัด ตามแบบ ผน. 3.2 ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf 30
4 ข้อกำหนดทางเทคนิค สาขาแต่งผม ปรับปรุง 29.07.65 (รอบชิงชนะเลิศ).pdf 63
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขัน29th.pdf 119
6 ยืนยันรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุม.pdf 56
7 กำหนดการแข่งขัน สาขาจัดดอกไม้ ปรับปรุง 23.07.65.pdf 68
8 ข้อกำหนดทางเทคนิค สาขาจัดดอกไม้ (รอบชิงชนะเลิศ) ปรับปรุง 23.07.65.pdf 65
9 ข้อกำหนดการแข่งขัน สาขาจัดดอกไม้.rar 151
10 ข้อกำหนดการแข่งขัน สาขาแต่งผม.rar 108
11 ข้อกำหนดการแข่งขัน สาขาประกอบอาหาร.rar 287
12 ข้อกำหนดการแข่งขัน สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม.rar 196