การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 30 ออนไลน์ 30 พฤษภาคม 2565 3 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร