การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการตัดผมชายเบื้องต้น(30ชั่วโมง).PDF 1,470 KB .PDF 3866
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น(30ชั่วโมง).PDF 2,405 KB .PDF 1720
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการถักเปลญวน(18ชั่วโมง).PDF 2,063 KB .PDF 1409
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการทำของที่ระลึก(18ชั่วโมง).PDF 1,611 KB .PDF 2350
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการทำไม้บริหารข้อเท้า(30ชั่วโมง).PDF 2,050 KB .PDF 664
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการทำอาหารว่างรูปแบบใหม่(30ชั่วโมง).PDF 1,667 KB .PDF 997
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการบำรุงรักษาและการล่องแพอย่างปลอดภัย(18ชั่ว... 1,858 KB .PDF 541
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการปักลายผ้า(30ชั่วโมง).PDF 2,223 KB .PDF 872
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่(30ชั่วโมง).PDF 1,460 KB .PDF 1611
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการสร้างลวดลายด้วยเส้นฟลาสติก(30ชั่วโมง).PDF 2,441 KB .PDF 679
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาช่างกลึงระดับ1(18ชั่วโมง).PDF 2,611 KB .PDF 1182
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็ก(18ชั่วโมง).PDF 2,338 KB .PDF 800
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์(18ชั่วโมง).P... 1,763 KB .PDF 809
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาเทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร(18ชั่... 2,171 KB .PDF 810
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาผลิตภัณฑ์จากงานปูน(18ชั่วโมง).PDF 2,305 KB .PDF 415
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาผลิตภัณฑ์จากงานปูน(30ชั่วโมง).PDF 2,304 KB .PDF 735
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาเฟอร์นิเจอร์(18ชั่วโมง).PDF 2,224 KB .PDF 732
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาอาสาสมัครนำเที่ยวท้องถิ่น(18ชั่วโมง).PDF 3,700 KB .PDF 801
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการถักเปลญวน(30ชั่วโมง).PDF 2,429 KB .PDF 1254
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการทำที่นอนปิกนิก(30ชั่วโมง).PDF 1,591 KB .PDF 599
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการทำบายศรี(30ชั่วโมง).PDF 1,949 KB .PDF 1474
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ(30ชั่วโมง).PD... 1,460 KB .PDF 689
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาE-Commerceสำหรับเกษตรกร(18ชั่วโมง).PDF 1,692 KB .PDF 781
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(18ชั่วโมง).PDF 1,826 KB .PDF 733
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการถักเปลญวน(30ชั่วโมง).PDF 2,429 KB .PDF 967
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการทำขนมไทย(18ชั่วโมง).PDF 2,073 KB .PDF 1247
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร(30ชั่วโมง).PDF 1,726 KB .PDF 833
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผลิตผลทางการเกษตร(... 1,514 KB .PDF 899
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการแปรรูปและการถนอมอาหาร(18ชั่วโมง).PDF 1,868 KB .PDF 652
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการผูกผ้าและการพับผ้า(18ชั่วโมง).PDF 1,723 KB .PDF 1464
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเย็บมุ้ง(30ชั่วโมง).PDF 1,403 KB .PDF 583
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เย็บผ้าห่ม(30ชั่วโมง).PDF 1,422 KB .PDF 553