การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการตัดผมชายเบื้องต้น(30ชั่วโมง).PDF 1,470 KB .PDF 2995
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น(30ชั่วโมง).PDF 2,405 KB .PDF 1560
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการถักเปลญวน(18ชั่วโมง).PDF 2,063 KB .PDF 1185
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการทำของที่ระลึก(18ชั่วโมง).PDF 1,611 KB .PDF 2076
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการทำไม้บริหารข้อเท้า(30ชั่วโมง).PDF 2,050 KB .PDF 619
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการทำอาหารว่างรูปแบบใหม่(30ชั่วโมง).PDF 1,667 KB .PDF 862
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการบำรุงรักษาและการล่องแพอย่างปลอดภัย(18ชั่ว... 1,858 KB .PDF 493
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการปักลายผ้า(30ชั่วโมง).PDF 2,223 KB .PDF 817
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่(30ชั่วโมง).PDF 1,460 KB .PDF 1419
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการสร้างลวดลายด้วยเส้นฟลาสติก(30ชั่วโมง).PDF 2,441 KB .PDF 607
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาช่างกลึงระดับ1(18ชั่วโมง).PDF 2,611 KB .PDF 1112
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็ก(18ชั่วโมง).PDF 2,338 KB .PDF 712
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์(18ชั่วโมง).P... 1,763 KB .PDF 694
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาเทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร(18ชั่... 2,171 KB .PDF 719
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาผลิตภัณฑ์จากงานปูน(18ชั่วโมง).PDF 2,305 KB .PDF 364
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาผลิตภัณฑ์จากงานปูน(30ชั่วโมง).PDF 2,304 KB .PDF 550
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาเฟอร์นิเจอร์(18ชั่วโมง).PDF 2,224 KB .PDF 663
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาอาสาสมัครนำเที่ยวท้องถิ่น(18ชั่วโมง).PDF 3,700 KB .PDF 712
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการถักเปลญวน(30ชั่วโมง).PDF 2,429 KB .PDF 1188
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการทำที่นอนปิกนิก(30ชั่วโมง).PDF 1,591 KB .PDF 542
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการทำบายศรี(30ชั่วโมง).PDF 1,949 KB .PDF 1316
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ(30ชั่วโมง).PD... 1,460 KB .PDF 642
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาE-Commerceสำหรับเกษตรกร(18ชั่วโมง).PDF 1,692 KB .PDF 720
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(18ชั่วโมง).PDF 1,826 KB .PDF 671
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการถักเปลญวน(30ชั่วโมง).PDF 2,429 KB .PDF 850
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการทำขนมไทย(18ชั่วโมง).PDF 2,073 KB .PDF 1042
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร(30ชั่วโมง).PDF 1,726 KB .PDF 779
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผลิตผลทางการเกษตร(... 1,514 KB .PDF 849
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการแปรรูปและการถนอมอาหาร(18ชั่วโมง).PDF 1,868 KB .PDF 589
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการผูกผ้าและการพับผ้า(18ชั่วโมง).PDF 1,723 KB .PDF 1182
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเย็บมุ้ง(30ชั่วโมง).PDF 1,403 KB .PDF 538
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เย็บผ้าห่ม(30ชั่วโมง).PDF 1,422 KB .PDF 508