การแสดงผล

+
-

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการยื่นขอรับรองหลักสูตรฯการฝึกอบรมปี 2566 ภายในเวลาที่กำหนด

3 ม.ค. 2567 00:00:00

...

สวัสดีปีใหม่ 2567 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการยื่นขอรับรองหลักสูตรฯการฝึกอบรมปี 2566 ผ่านระบบ PRB e-Service ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567ด้วยค่ะ รายละเอียดตารางกำหนดระยะเวลาการยื่นคลิกhttps://www.dsd.go.th/sdpaa/Region/Doc_ShowDetails/18074