การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
7. แบบ สท.2 ปี 65 ในรูปแบบไฟล์ word.doc 185 KB .doc 4674
1. แบบ สท.2 ปี 65.pdf 133 KB .pdf 4688
2. คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบกิจการ สท.2 ปี 65.pdf 380 KB .pdf 2704
3. ขั้นตอนการยื่น สท.2 ผ่านระบบ PRB e-Service สำหรับผู้ประกอบกิจการ.pdf 12,412 KB .pdf 2934
4. ตารางสรุปฐานในการคำนวณเงินสมทบ ปี 48-ปัจจุบัน.pdf 184 KB .pdf 1518
5. ตารางนับเดือนเงินเพิ่ม ปีปฏิทิน 2566.pdf 210 KB .pdf 1386
6. e-book ขั้นตอนการยื่น สท.2 ผ่านระบบ PRB e-Service.png 448 KB .png 2176