การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศกรมฯ เรื่อง การขยายเวลาการยืนยันตัวตน ระบบ PRB e-service ลว 19 ม.ค... 490 KB .pdf 3491
1.วิธีการขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สปก..pdf 2,372 KB .pdf 1855
2.วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าระบบ PRB e-Service ใหม่.pdf 800 KB .pdf 785
3.การดำเเนินการ กรณีลืมรหัสผ่าน PRB e-Service เข้าระบบ.pdf 1,102 KB .pdf 471
ประกาศ เรื่อง การยืนยันตัวตน PRB สำหรับผู้ที่มีชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ... 515 KB .pdf 1069
ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้บริการระบบ PRB e-se... 981 KB .pdf 9757
ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใข้บริการระบบ PRB e-Service.pdf 65 KB .pdf 17123
ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใข้บริการระบบ PRB e-Service.doc 65 KB .doc 15245
แบบสมัครใช้บริการระบบ PRB e-Service.pdf 48 KB .pdf 7645
แบบสมัครใช้บริการระบบ PRB e-Service.doc 241 KB .doc 6251
ถามตอบ PRB e-Service v.11.9.2021.pdf 1,537 KB .pdf 8423