การแสดงผล

+
-

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ผลงานในรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: 11 ก.ค. 65 นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา