การแสดงผล

+
-

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ร่วมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ร่วมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยบัตรหรือคำอวยพร เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ปลอดการทุจริต