การแสดงผล

+
-

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ผลงานในรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: 11 ก.ค. 65 นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 3 “กัณฑ์ทานกัณฑ์”