การแสดงผล

+
-

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: DSD Wellness Center Thai.Ver

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: 11 ก.ค. 65 นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา