การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉ.9.pdf 2,050 KB .pdf 272
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ-ฉ.9.pdf 4,016 KB .pdf 284