การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
0สารบัญรวม19คู่มือ.doc 27 KB .doc 266
1การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ฝึกเองหรือจัดจ้างฝึก.doc 115 KB .doc 258
2การให้ความเห็นชอบการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ฝึกเอง.doc 101 KB .doc 257
3การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ลูกจ้างไปฝึกภายนอก.doc 96 KB .doc 271
4การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน.doc 92 KB .doc 293
5การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักร.doc 86 KB .doc 284
6การขอใบอนุญาตสถานทดสอยฝีมือคนหางาน.doc 79 KB .doc 265
7การต่อใบอนุญาตสถานทดสอบ.doc 80 KB .doc 258
8การออกใบแทนใบอนุญาต.doc 81 KB .doc 267
9การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ.doc 90 KB .doc 282
10การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ.d... 83 KB .doc 267
11การขอมีสมุดประจำตัว.doc 95 KB .doc 271
12การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.doc 99 KB .doc 258
13การขอใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.doc 83 KB .doc 265
14การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน.doc 94 KB .doc 251
15การขอใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหรือบัตรประจำตัวผู้... 85 KB .doc 253
16การขอรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรอาชีพ.doc 85 KB .doc 272
17การขอรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ.doc 99 KB .doc 247
18การขอใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา.do... 94 KB .doc 254
19การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามา... 90 KB .doc 264