การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 รุ่นที่ 2/2565

19 พ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด

27 เม.ย. 2565

จดหมายข่าว สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา (ฉบับที่ 3) ประจำเดือน มีนาคม 2565

8 เม.ย. 2565

จดหมายข่าว สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา (ฉบับที่ 2) เดือนกุมภาพันธ์ 2565

15 มี.ค. 2565

กิจกรรมนักเรียนศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

10 มี.ค. 2565

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดพังงา

2 มี.ค. 2565

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (Progress Review) จังหวัดพังงา

22 ก.พ. 2565

ผู้ตรวจการการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตรวจราชการรอบที่ 2 (Progress Review) จังหวัดพังงา

22 ก.พ. 2565

เสวนาการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัว

22 ก.พ. 2565