การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช ในโอกาสที่ทรงพระผนวชครบ 200 ปี

10 ก.ค. 2567

ร่วมพิธีโครงการพัฒนาแหล่งอนุรักษ์เรียนรู้พันธุ์ไม้ป่าภาคใต้ สวนพฤกษศาสตร์พังงา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

10 ก.ค. 2567

ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ

10 ก.ค. 2567

พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

8 ก.ค. 2567

ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

8 ก.ค. 2567

ปิดฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

8 ก.ค. 2567

เปิดการฝึกอบรมตามโครงการ โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพวัยแรงงานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ

8 ก.ค. 2567

ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำน้ำผุด

5 ก.ค. 2567

ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงา

5 ก.ค. 2567