การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รู้ทันยาเสพติด

16 พ.ย. 2565

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่งนิติกร

11 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เข้าร่วมนำเสนอผลการขับเคลื่อน ศจพ.ต่อคณะรัฐมนตรี

12 ก.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอป้องกันภัยออนไลน์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

1 ก.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เสนอสื่อวีดิทัศน์ หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม

8 มิ.ย. 2565

ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

6 มิ.ย. 2565

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าฝึกอบรม #หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการชุมชน 30 ชั่วโมง

30 พ.ค. 2565

ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 รุ่นที่ 2/2565

19 พ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด

27 เม.ย. 2565