การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

6 ก.ย. 2566

งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566

6 ก.ย. 2566

พิธีเปิดงานมหกรรม Skill Expo

1 ก.ย. 2566

ประชุมเชิงวิชาการเพื่อขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

30 ส.ค. 2566

จัดทำสัญญากู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

28 ส.ค. 2566

งานมหกรรม Skill Expo

28 ส.ค. 2566

ตรวจติดตามประเมินผลการปฎิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงาน

24 ส.ค. 2566

มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน)

21 ส.ค. 2566

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

12 ส.ค. 2566