การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาร่วมกิจกรรมโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต(Zero Tolerance & Clean Thailand)

13 ก.ย. 2564 15

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

21 ก.ค. 2564 102

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

10 ก.ค. 2564 93

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2 อัตรา

1 ก.ค. 2564 155

ข่าวประกวดราคา

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการ

23 มิ.ย. 2563 293

ประกาศ สนพ.พังงา เรื่อง จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ

11 พ.ย. 2560 628

ประกาศ สนพ.พังงา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้าสวนหย่อม รปภ. และพนักงานขับรถ ปีงบประมาณ 2561

20 ต.ค. 2560 620

ประกาศ ศพจ.พังงา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้าสวนหย่อม รปภ. และพนักงานขับรถ ปีงบประมาณ 2560

21 ก.ย. 2559 851

ประกาศ ศพจ.พังงา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

24 มี.ค. 2559 1,042

ประกาศศพจ.พังงา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้าสวนหย่อม และรักษาความปลอดภัย

16 ต.ค. 2558 653

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้า และรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน ประจำปีงบประมาณ 2559

16 ก.ย. 2558 719

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้า รักษาความปลอดภัย และพนักงานขับรถยนต์ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2559

16 ก.ย. 2558 550

ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11 มี.ค. 2558 568

ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสาร

12 พ.ย. 2557 762

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา

บริการประชาชนและสถานประกอบการ