การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 ปกติ 1 มิถุนายน 2565 8 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เต็ม