การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
168  หมู่ที่ 1  ตำบลทับปุด  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา  82180
โทรศัพท์ 0 7659 9332 - 3   โทรสาร 0 7659 9335
Facebook : https://www.facebook.com/phangnga.dsd
E
mail : phangnga.osd@dsd.go.th

 

ผู้ดูแลเว็บไซต์

นายทรงยศ ไพรสุวรรณ

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

โทรศัพท์ 0 7659 9332 - 3 ต่อ 122

โทรสาร 0 7659 9335

อีเมล์ phangnga.osd@dsd.go.th

ติดต่อเรา