การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : วิดีทัศน์การจัดอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เสนอวิดีทัศน์การจัดอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ 5/2566 ระยะเวลา 18 ชั่วโมง ซึ่งดำเนินการจัดอบรมระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์อินเทอร์เน็ต(USO Wrap) ประจำโรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา