การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายวิทยา - สิงห์รัตน์

หลักสูตรที่จบ

การฝึกเตรียมเข้าทำงาน

เบอร์โทรศัพท์

0823008216

อีเมล์

-

ที่อยู๋

165 หมู่7 ตำบลประโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

ประวัติ

การศึกษา จบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จบแล้วไปทำอะไร

ทำงานในตำแหน่ง ช่างยนต์ บริษัท โตโยต้า หนองคาย

ประสบความสำเร็จอย่างไร

หลังจากจบการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ตั้งแต่ ปี 2556 จากศูนย์พัฒนาฝีมือรแงงานจังหวัดหนองคาย เข้าไปสมัครงาน ที่บริษัท โตโยต้า หนองคาย ในตำแหน่ง ช่างยนต์ ได้ประสบการณ์หลายอย่าง ทั้งงาน เพื่อนร่วมงาน จึงทำให้การดำรงชีวิต มีคุณภาพที่ดี พอได้เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว ตลอดไป