การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายวุฒิชัย - ยาพรหม

หลักสูตรที่จบ

การฝึกเตรียมเข้าทำงาน

เบอร์โทรศัพท์

0800815643

อีเมล์

-

ที่อยู๋

66 หมู่ที่ 3 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120

ประวัติ

การศึกษาจบ มัธยมศึกษาตอนปลาย

จบแล้วไปทำอะไร

พนักงาน บริษัท เจียงคูโบต้า อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ประสบความสำเร็จอย่างไร

หลังจากจบการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ตั้งแต่ ปี 2556 จากศูนย์พัฒนาฝีมือรแงงานจังหวัดหนองคาย เข้าไปสมัครงาน ที่บริษัท ดังกล่าง ในตำแหน่ง พนักงานช่างเครื่องยนต์ ได้ประสบการณ์หลายอย่าง ทั้งงาน เพื่อนร่วมงาน จึงทำให้การดำรงชีวิต มีคุณภาพที่ดี พอได้เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว ตลอดไป