การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : รางวัลประกันคุณภาพ

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

รางวัลประกันคุณภาพ : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคามได้รับการคัดเลือก จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในการเป็นหน่วยฝึกประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2557 (26 ก.ย.2557)