การแสดงผล

+
-

ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

28 มิ.ย. 2566

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 120 รายการ

กำหนดวันขายทอดตลาด วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2566  เริ่ม 9.00 น ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

ไฟล์แนบ :