การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกลุ่มกฎหมาย เรื่อง ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน

30 เม.ย. 2567

ประกาศกลุ่มกฎหมาย เรื่อง ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร

30 เม.ย. 2567

(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

23 เม.ย. 2567

เผยแพร่ บทความสิทธิในการโต้แย้งพยานหลักฐานอย่างเพียงพอ

22 เม.ย. 2567

เผยแพร่บทความ การบริหารสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

22 เม.ย. 2567

ผู้อำนวยการพร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

6 มี.ค. 2567

จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2/2567

1 มี.ค. 2567

ประกาศกลุ่มกฎหมาย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

26 ธ.ค. 2566

ประกาศกลุ่มกฎหมาย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ครั้งที่ 1 การทดสอบความรู้ความสามารถและมีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ครั้งที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

18 ธ.ค. 2566