การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2/2567

1 มี.ค. 2567

ประกาศกลุ่มกฎหมาย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

26 ธ.ค. 2566

ประกาศกลุ่มกฎหมาย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ครั้งที่ 1 การทดสอบความรู้ความสามารถและมีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ครั้งที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

18 ธ.ค. 2566

ประกาศกลุ่มกฎหมาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ครั้งที่ 1 การทดสอบความรู้ความสามารถ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

6 ธ.ค. 2566

จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗

1 ธ.ค. 2566

ประกาศกลุ่มกฎหมาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

17 พ.ย. 2566

ความสำเร็จของการพัฒนาขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่งก่อนศาลมีคำพิพากษา)

18 ส.ค. 2566

รวมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566

11 ส.ค. 2566

กลุ่มกฎหมาย ขอเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม องค์กรคุณธรรม ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมส่งเสริมวัฒธรรมการอยู่ร่วมกันโดยการแสดงความเคารพ ด้วยการไหว้

4 ก.ค. 2566