การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 5 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Email : lawcenter@dsd.go.th
https://www.dsd.go.th/legalaffairs
Facebook : กลุ่มกฎหมาย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผู้ดูแล นายธีรเดช  สุขถาวร / นางสาวณิชานันทน์  ชูสุข
แผนที่ตั้งหน่วยงาน

ติดต่อเรา