การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: ต้อนรับการตรวจราชของ นางพจนันท์ ทองวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน