การแสดงผล

+
-

พิธีรับมอบผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกปูพื้น เพื่อนำไปใช้พัฒนาฝีมือแรงงานช่างปูกระเบื้อง

18 พ.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
18 พ.ค. 66 เวลา 08.50 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับมอบผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกปูพื้น จากบริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงาน โดยมีรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์) และนายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ร่วมรับมอบ ณ บริเวณโถง ชั้น 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งนี้ บริษัทได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์รวมมูลค่าทั้งสิ้น 523,115 บาท ประกอบด้วย กระเบื้องเซรามิก จำนวน 185 ตารางเมตร มูลค่า 105,215 บาท เพื่อนำไปใช้ประโยชน์จัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 และสนับสนุนผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิก จำนวน 2,100 ตารางเมตร มูลค่า 402,600 บาท เพื่อนำไปใช้ในการฝึกอบรมช่างปูกระเบื้องและฝึกภาคปฏิบัติในการปูกระเบื้อง