การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: ประชุมหารือร่วมกับสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึกเพื่อทบทวนสถานะความคืบหน้าและกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม/โครงการในปีงบประมาณ 2565