การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: ผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เพื่อหารือถึงโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินร่วมกัน และติดตาม