การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน ครั้งที่ 1/2563