การแสดงผล

+
-

ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารของบริษัท เคจีเค จิวเวลเลอรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ประเด็นการพัฒนากำลังแรงงานด้านอัญมณี

10 ก.พ. 2566 14:32:05

...
...
...
...
...
...
...
...
9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารของบริษัท เคจีเค จิวเวลเลอรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ประเด็นการพัฒนากำลังแรงงานด้านอัญมณี โดยมี นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยนางสาววรวลัญช์ วริษฐ์พุฒิเมธ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 กระทรวงแรงงาน
เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ประกอบด้วย
1. ประเด็นความต้องการแรงงานด้านอัญมณีจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะได้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1 - 6 กุมภาพันธ์ 2566
2. หลักสูตรและสถิติการฝึกอบรมด้านอัญมณีของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ทั้งนี้ ได้พิจารณาความต้องการแรงงานของ บริษัท เคจีเค จิวเวลเลอรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด โดยการสนับสนุนจากกระทรวงแรงงาน งบประมาณ และรูปแบบความร่วมมือ