การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
หนังสือ กพร.รง 0403-ว 03923 ลว. 1 พ.ค. 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงเวลา... 1,314 KB .PDF 27
กพร. ลว. 1-2562 แบบขอลงบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ กรณีมีปัญหาในการสแกนลายนิ... 284 KB .pdf 24
กพร. ลว. 2-2562 แบบแจ้งการเดินทางไปปฏิบัติราชการ.PDF 223 KB .PDF 26
กพร. ลว. 3-2562 แบบขอลงบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ (ย้อนหลัง).PDF 222 KB .PDF 26