การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
2. คำร้องขอโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ.doc 55 KB .doc 40
1. ขั้นตอน - สำหรับผู้ที่ต้องการโอนมารับราชการสังกัด กพร..doc 41 KB .doc 31
3. คำร้องขอโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่น.doc 48 KB .doc 25
4. บัญชีรายชื่อฯ แนบท้าย ว36 ปี 53.pdf 126 KB .pdf 26