การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
แผนการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี 2559 31/03/2559
แผนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ไตรมาส 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 31/03/2559
แผนการดำเนินงานหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2559 31/03/2559
แผน/ผลการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ไตรมาส 2 ประจำปี 2559 31/03/2559