การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
ฝ่าย/งาน เบอร์โทรศัพท์
ผู้อำนวยการ 0 5333 0095
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 0 5333 0095
ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านบริการสุขภาพ 0 5333 0092
ศูนย์สุขภาพ 0 5333 0092
งานประชาสัมพันธ์ 0 5333 0092
โทรสาร (อัตโนมัติ) 0 5333 0093

การเดินทางมาสถาบันฯ

ติดต่อเรา