การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556  มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 สังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง  และเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มีคำสั่งที่ 1272/2558 จัดตั้งสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ  เป็นหน่วยงานภายในขึ้นตรงกับอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน