การแสดงผล

+
-

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: "การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นเรื่องจำเป็นครับ เพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็ว"

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ครั้งที่ 1/2566

บริการประชาชนและสถานประกอบการ