การแสดงผล

+
-

การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Experience and User Interface Design)

 

กว่าจะนิ่งก็ต้องกลิ้งมาก่อน ได้เวลาซิ่งก็ต้องวิ่งมาบอก และนี่คือเสียงจาก DiSDA เสียงนี้เรียกให้มาฝึกทักษะออนไลน์ที่ #DSDOnlineTraining

 

หลักสูตรใหม่!!! การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ หรือที่เรารู้จักกันว่า "UX/UI Design"

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาดิจิทัล และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

มาเสริมทักษะดิจิทัลให้ปังกับเราที่ #DSDOnlineTraining

ในหลักสูตร.... "การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้" ที่จะช่วยให้คุณ

- ให้เข้าใจแนวคิดของผลิตภัณฑ์ แลัปัญหาของผู้ใช้งาน

- ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การใช้งานผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้งานได้

- วางโครงสร้างข้อมูลและนำข้อมูลมาแบ่งประเภทการทำงานได้

- ออกแบบโครงสร้างหน้าจอของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือและส่วนติดต่อผู้ใช้งานได้

- นำผลลัพท์จากการออกแบบไปตรวจสอบและรับข้อคิดเห็นจากผู้ใช้งานได้

 

คลิกเลย...https://bit.ly/3y2X2RG

 

DSD Online Training "เปิดกว้าง สร้างโอกาส ต่อยอดอย่างยั่งยืน"

สมัครง่าย ฝึกฟรี ทุกที ทุกเวลา

ฝึกและสอบผ่านตามเกณฑ์มีวุฒิบัตรให้ด้วย

www.dsd.go.th

#การฝึกทักษะออนไลน์

#DSDOnlineTraining

#กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน