การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

DiSDA ร่วมต้อนรับคณะบุคคลจากมูลนิธิ ICDL แห่งสหภาพยุโรป

2 ก.พ. 2567

กพท x DiSDA x ETDA ร่วมกันประชุม เตรียมการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบ

2 ก.พ. 2567

DiSDA ? AHRDA ร่วมกันออกรายการและสัมภาษณ์สดในรายการ NBT มีคำตอบ

2 ก.พ. 2567

DiSDA เข้าร่วมประชุมกับ EEC HDC จับมือสร้าง “Big data”

2 ก.พ. 2567

DiSDA ? MARA ? กพท. ร่วมออกบูธแสดงหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ ระดับ Advance skill

2 ก.พ. 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ขอขอบคุณและชมเชย นายชิษณุพงศ์ เพ็งวันพุฒ

2 ก.พ. 2567

DiSDA ร่วมนำเสนอผลงาน Flagship Project

15 ม.ค. 2567

FTI จับมือ DiSDA ขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรดิจิทัล

15 ม.ค. 2567

DiSDA X กพท.X Brandverse หารือเรื่อง Metaverse และ LMS Virtual lab.

15 ม.ค. 2567