การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

DiSDA จัดประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2 พ.ค. 2567

DiSDA ขอนำเสนอ รายงานข่าวสารประจำเดือน มีนาคม 2567

10 เม.ย. 2567

DiSDA ขอนำเสนอข้อมูลรายงานผลทั้ง 4 เรื่อง 4 แบบ 4 รส ไม่ซ้ำแน่นอน มาฝากกันอีกแล้วจ้าา

4 เม.ย. 2567

DiSDA x HR DSD x DDF x ICDL Thailand ร่วมกันพัฒนาทักษะดิจิทัลระดับ Workforce Essentials แก่กำลังคนคุณภาพของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

19 มี.ค. 2567

DiSDA เดินหน้าโครงการศึกษาดูงานหน่วยงานที่ได้รับความน่าเชื่อถือ ในการวัดและประเมินทักษะดิจิทัลในระดับสากล

19 มี.ค. 2567

27 - 28 ก.พ. 2567 DiSDA ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำหลักสูตรด้านดิจิทัล

19 มี.ค. 2567

DiSDA x HUAWEI เตรียมเปิดตัว 7 หลักสูตร 2 กิจกรรม Upskill ด้าน Cloud Service & Cyber Security

19 มี.ค. 2567

DiSDA x IBS Corporation x EASTGATE TECH หารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้าน Information Security & Cyber Security

19 มี.ค. 2567

6 ก.พ. 67 เวลา 13.30 น. DiSDA ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือ

19 มี.ค. 2567