การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

7 ต.ค. 2564 502

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 ก.ย. 2564 539

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

17 ก.ย. 2564 499

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ก.ย. 2564 481

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 ก.ย. 2564 544

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1 ก.ย. 2564 489

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 พ.ย. 2561 1,312

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 พ.ย. 2561 1,272

ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะาด ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 ต.ค. 2561 996

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

31 ต.ค. 2561 1,047

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: VTR แนะนำกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ภาพการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

บริการประชาชนและสถานประกอบการ