การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่

14 ก.ย. 2564 9

สนพ.บุรีรัมย์ สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค. 64

3 ส.ค. 2564 64

สนพ.บุรีรัมย์ สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค. 64

1 มิ.ย. 2564 140

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1) เดือน มีนาคม 2564

5 เม.ย. 2564 120

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1) เดือน ธันวาคม 2563

15 ม.ค. 2564 151

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1) เดือน ตุลาคม 2563

3 พ.ย. 2563 189

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1) เดือน กันยายน 2563

7 ต.ค. 2563 209

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1) เดือน กรกฎาคม 2563

10 ส.ค. 2563 197

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1) เดือน พฤษภาคม 2563

19 มิ.ย. 2563 206

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1) เดือน มีนาคม 2563

3 เม.ย. 2563 254

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ส่งเสริมให้ความรู้การทำเตาเผาถ่านจากถัง 200 ลิตร

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ