การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ครบรอบ 106 ปี วันธงชาติไทย!

28 ก.ย. 2566

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

28 ก.ย. 2566

รับมอบวัสดุและอุปกรณ์จากบริษัท โซลาร์ถูกดี จำกัด

28 ก.ย. 2566

พัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สรุปผลการพัฒนาฝีมือแรงงานงบจังหวัด ปี 66 และลงนาม MOU กับ 6 หน่วยงาน

28 ก.ย. 2566

รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

28 ก.ย. 2566

การแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก สนามที่ 17

28 ก.ย. 2566

ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงาน ประจำ ไตรมาส 4

28 ก.ย. 2566

แค่ขยับ ก็เท่ากับออกกำลังกาย

28 ก.ย. 2566

เปิดให้บริการแล้ว ศูนย์เรียนรู้โรงเรือนด้านเกษตรอัจฉริยะฯ จังหวัดบุรีรัมย์

25 ส.ค. 2566