การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายดันนียา - โตะและ

หลักสูตรที่จบ

ฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2552 สาขาช่างทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ

เบอร์โทรศัพท์

089-9754151

อีเมล์

-

ที่อยู๋

133/12 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ประวัติ

ร้านโลกเครื่องเย็น 133/12 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

จบแล้วไปทำอะไร

มีกิจการของตัวเอง ร้านโลกเครื่องเย็น 133/12 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ประสบความสำเร็จอย่างไร

รายได้ต่อเดือน 30000 บาท